Nikolai Salnikov

«»

1961

Author's other pictures